My Wishlist

 • https://my.desktopnexus.com/chamucquangninh/

  https://my.desktopnexus.com/chamucquangninh/

  Buy or view this item

 • https://chamucquangninhcom.blogspot.com/2020/08/cha-muc-quang-ninh.html

  https://chamucquangninhcom.blogspot.com/2020/08/cha-muc-quang-ninh.html

  Buy or view this item

 • http://chamucquangninh.com/

  http://chamucquangninh.com/

  Buy or view this item

 • https://www.goodreads.com/user/show/120261316-ch-m-c-qu-ng-ninh

  https://www.goodreads.com/user/show/120261316-ch-m-c-qu-ng-ninh

  Buy or view this item

 • https://www.flickr.com/people/189823586@N07/

  https://www.flickr.com/people/189823586@N07/

  Buy or view this item

 • https://www.pinterest.com/chamucquangninh/

  https://www.pinterest.com/chamucquangninh/

  Buy or view this item

chamucquangninh
Chả mực Hạ Long Quảng Ninh hiệu BÁ KIẾN là chả mực ngon nổi tiếng cả nước. Miếng chả màu vàng ruộm, giòn sần sật.Chả mực BÁ KIẾN tự hào là chả mực ngon nhất VN.
Ô 41, tổ 1, khu 6, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
0962083232

Find friends | Sign up/Login