bambootex

BBTex bambootex

Wishlist

Wishlist Stats

  • 1 Item
  • 197 Views
  • 1 Link
  • 0 Clicks
  • Last item added May 31, 2021

About BBTex

BBTex chuyên cung cấp vải sợi tre được gia công theo yêu cầu từ kiểu dệt đến màu sắc. Thành phẩm được tạo ra luôn chính xác với thiết kế và đạt quy chuẩn cao.