About

เครื่องกำจัดเศษอาหาร : นวัตกรรมใหม่ดีไซน์ที่ทันสมัย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนเศษอาหารของเสีย ของเหลือใช้ให้กลายเป็นปุ๋ย เพียงแค่มีเครื่องนี้ ไม่จำเป็นต้องตักปุ๋ยออกทุกวัน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองแพงๆทุก 3 เดือน เหมาะสำหรับบ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัย ช่วยลดปัญหาขยะล้นบ้าน ช่วยลดเสียงรบกวนสัตว์ แมลง และกลิ่นเหม็น

Wishlist Stats

 • receipt_long
  0 Items
 • preview
  5235 Views
 • explore
  - Links
 • ads_click
  - Clicks