PEBSteel

PEB Steel PEBSteel

Wishlist

Followers

About PEB Steel

PEB Steel là công ty thuộc tập đoàn PEB Group (Châu u) bắt đầu hoạt động tại Đông Nam Á từ năm 1994. Trong hơn 26 năm phát triển, PEB Steel đã tạo dựng uy tín vững chắc trong ngành xây dựng nhà thép tiền chế tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.
Website: https://pebsteel.com/vi/
Địa chỉ:
Tầng 1, Saigon Finance Center
09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
SĐT: +842862990069