Reserved by

Nevena Strižak

on 2014-12-21 23:34:49

Comment: Doniram: jedan šal svetloplave boje, jedan šeširić ženski crni zimski, tri para tamnih zimskih rukavica.