My Wishlist

Nguyễn Ánh Trúc's wishlist is empty.

nguyenanhtruc93
Chào bạn, mình là Nguyễn Ánh Trúc, hiện là Founder của Gocnhintaichinh. Nơi mình chia sẽ kiến thức tài chính của người từng là Nhân Sự Cấp Cao Ngân Hàng.
3 March, 1993

Find friends | Sign up/Login