My Wishlist

Nguyễn Lương Chính's wishlist is empty.

nguyenluongchinh
Tôi là Nguyễn Lương Chính ceo của Máy Cấy Lúa Việt Nam.
Máy Cấy Lúa là web site mua bán máy cấy nông nghiệp tại #maycaylua
Website: https://maycaylua.com/
Địa chỉ: Xóm 7, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Gmail: nguyenluongchinhmaycaylua@gmail.com
SĐT: 0932555613
13 March, 1994

Find friends | Sign up/Login