foodcomposter

food-composter foodcomposter

Wishlist

Followers

About food-composter

เครื่องกำจัดเศษอาหาร : นวัตกรรมใหม่ดีไซน์ที่ทันสมัย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนเศษอาหารของเสีย ของเหลือใช้ให้กลายเป็นปุ๋ย เพียงแค่มีเครื่องนี้ ไม่จำเป็นต้องตักปุ๋ยออกทุกวัน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองแพงๆทุก 3 เดือน เหมาะสำหรับบ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัย ช่วยลดปัญหาขยะล้นบ้าน ช่วยลดเสียงรบกวนสัตว์ แมลง และกลิ่นเหม็น