laoxseo

LaoX laoxseo

Wishlist

Followers

  • arabic

About LaoX

ໜັງ ສືພິມວຽງຈັນ ໃໝ່ ມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກ ໜັງ ສືພິມພາສາອັງກິດທີ່ຊື່ວ່າ "ໜັງ ສືພິມວຽງຈັນ ໃໝ່".
“ ໜັງ ສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌” ແມ່ນ ໜັງ ສືພິມສ່ວນຕົວ. ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີຄ. ສ. ປີ 1973
ອານາຈັກລາວ ເມື່ອການປົກຄອງປ່ຽນໄປສູ່ສປປລາວ, ລັດຖະບານຂອງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດ້ຍຶດເອົາແລະເຄື່ອນໄຫວເປັນ ໜັງ ສືພິມ.
ລັດທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ ກຳ ແພງວຽງຈັນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງປ່ຽນຊື່ເປັນ ໜັງ ສືພິມ
"ວຽງຈັນ ໃໝ່" ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ