tranducminhtam

Trần Đức Minh Tâm tranducminhtam

Wishlist

Followers

About Trần Đức Minh Tâm

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng