Wishlist Stats

  • 0 Items
  • 82 Views
  • - Links
  • - Clicks

About Novaworld Ho Tram

NovaWorld Hồ Tràm là một trong những dự án mà Novaland đang triển khai để phát triển tại Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô khoảng 1.000 ha, trải dọc cung đường biển từ Bình Châu đến Lộc An.
Website: https://novalandexpress.com/du-an/novaworld-ho-tram/
Địa chỉ: Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Phone: 0911 118 449