Wishlist Stats

  • 0 Items
  • 75 Views
  • - Links
  • - Clicks

About sinhlynamnguathai

Dạng bào chế của Ngựa Thái là dạng viên nang cứng và được đóng gói theo hộp. Mỗi hộp có 1 lọ sản phẩm và bao gồm 60 viên nang.