About

Dạng bào chế của Ngựa Thái là dạng viên nang cứng và được đóng gói theo hộp. Mỗi hộp có 1 lọ sản phẩm và bao gồm 60 viên nang.

Wishlist Stats

 • receipt_long
  0 Items
 • preview
  185 Views
 • explore
  - Links
 • ads_click
  - Clicks