thuho_fiexmarketing

Hồ Kim Thu - CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing thuho_fiexmarketing

Wishlist

Wishlist Stats

  • 12 Items
  • 182 Views
  • 12 Links
  • 5 Clicks
  • Last item added April 22, 2021

About Hồ Kim Thu - CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Thông tin liên hệ của bà Hồ Kim Thu - Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing
Họ tên: Hồ Kim Thu
Địa chỉ: 619 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing
SĐT: (+84) 932 081 410
Email: thuho@fiexmarketing.com
Facebook: https://www.facebook.com/thu.hokim
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kim-thu-ho-a721b542/
Trang CEO Hồ Kim Thu: https://fiexmarketing.com/ho-kim-thu/